ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕಾರ್ಯ ಹಂಚಿಕೆ

      

ಶ್ರೀ ಎಂ. ವೆಂಕಟೇಶ, ನಿರ್ದೇಶಕರು

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ

ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ

ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸನ ಶಾಖೆ

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ

ರಾಜ್ಯ ಶಾಸನ ಶಾಖೆ

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ

ಆಯೋಗಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಶಾಖೆ

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳ ಭಾಷಾಂತರ ಶಾಖೆ

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ

ನ್ಯಾಯಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಭಾಷಾಂತರ ಶಾಖೆ

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು

ಎಸ್. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ

 ಶಕುಂತಲಮೋಹನ್

ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ

ಪಿ. ನವೀನ್

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಭಕ್ತರಾಜ ಪಾಟೀಲ್

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಜಿ.ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

 ಎಂ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕೆ.ಸಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

 

 

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

 ಎ.ಎ. ಮುರುಗುಂಡೆ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ರಂಗನಾಥ್ 

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕೆ.ಎ.ಗುರುರಾಜ್

 

 

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

 ಎಂ. ಆರ್. ವೆಂಕಟರಮಣ

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

ಎ. ಏಸುದಾಸ್ ಬಾಲನ್

ಎಂ. ರತ್ನಮ್ಮ

ದಿವ್ಯ ಎಂ.

ಸಂಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ

ಎನ್. ಸುಕನ್ಯ     

ಸುಧಾ. ಎಂ

ಸಂಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ

ಕೆ.ಬಿ. ನೇತ್ರಾವತಿ

ಸಂಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ

ರಶ್ಮಿ

ಸಂಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ

 

ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಚ್. 

ಸಂಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ

 ಆರ್. ಮಂಜುಳ

 

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

 

ವಿನುತ ಹೆಚ್.ಟಿ.

ವಿರೇಶ

ವಿನಾಯಕ ಮಾಳಗಿ

ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು

 

ಉಮ್ಮೇಸಲ್ಮಾ

ಅನಿತಾ ಪಿ.ಎನ್.

ನಂದಿನಿ ಬಿ.ಆರ್.

ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು

ಎ. ಲಂಕೇಶ್

ಆರ್‍. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಬಿ. ಅಶ್ವಿನಿಬಾಯಿ

ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು

ಭಾರತಿ

 

 

ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು

 

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಜ್ಜನ್

ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.

ಆರ್. ಸೌಮ್ಯ

ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು

 ಸೌಮ್ಯ ಕೆ. ಎಂ

ದಿವ್ಯ ಸಿ.ಪಿ.

ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.

 

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು

ರಾಧಾ ಮೈಲಣ್ಣನವರ್

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು

 ಎನ್. ದೇವರಾಜು

(ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು)

ಜಮುನ

 

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು

ಲಾವಣ್ಯ ಕೆ. 

.

 

(ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು)

ಕಾವ್ಯ

 

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು

ಎನ್. ರೇಣುಕಾ

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಪ್ತ ಶಾಖೆಯ ಅಟೆಂಡರ್

ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ 

 

ಅಟೆಂಡರ್

ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ (ಟಪಾಲು ಮತ್ತು ಟ್ರಜರಿ)

 

ಸ್ವೀಪರ್

ಅಹಮದ್ 

ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸನ ಶಾಖೆ

8ನೇ ಮಹಡಿ

ಅಟೆಂಡರ್

ಕೌಶಿಕ್ .ಬಿ. ಎಂ.

ದಲಾಯತ್

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳ ಭಾಷಾಂತರ ಶಾಖೆ

ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆರ್.

ಅಟೆಂಡರ್

12ನೇ ಮಹಡಿ 

ಮತ್ತು

20ನೇ ಮಹಡಿ

ಕೆ. ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ

 

 

 

ದಲಾಯತ್

ನ್ಯಾಯಿಕ  ವಿಷಯಗಳ ಭಾಷಾಂತರ ಶಾಖೆ ಹಾಗೂ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಶಾಖೆ

 

ಶಶಿರೇಖಾ. ಕೆ. ಆರ್.

 ವಿ.ಸೂ.       ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲುಗಾರರ ಹುದ್ದೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಅಹಮದ್, ಸ್ವೀಪರ್ ಇವರು ಕಚೇರಿ ವೇಳೆ   

                   ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮುಂಚೆ (9-00ಗಂಟೆಗೆ) ಪೋಡಿಯಂ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಚೇರಿಯ ಬೀಗ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ

ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು ಪಾಳಿಯ ಮೇಲೆ ಕಚೇರಿ ವೇಳೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ 8,12 ಮತ್ತು 20ನೇ ಮಹಡಿಯ ಕೀಲಿಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಪೋಡಿಯಂ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಚೇರಿಯ ಬೀಗ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಚೇರಿ ಜ್ಞಾಪನ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       -ಸಹಿ-

                                                                                                                                     (ಎಂ. ವೆಂಕಟೇಶ)

                                                                                                                                          ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 23-02-2023 05:38 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಭಾಷಾಂತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080